Trefwoordenlijst
words_solas.jpg

Bij de zoektocht naar informatie over 'vergrijzing' kwamen we heel wat trefwoorden en zoektermen tegen die relevant zijn voor ons onderwerp.


Abd Riham

Byttebier Josefien

Cassiers Carolijn
Arbeidsongeschiktheidsrisico
Deadweight loss
Discrepantie
Exponentieel patroon
Extrapolatie
Korte termijn participatie-effecten
Likelihood ratiotest
Premiedifferentiatie
Premiekorting
Proefplaatsing
Vignetten analyse

Clochet Thizania
Bevolking
Bevolkingspiramide
Corporate
Developed
Eliminatie
Equilibrium
Expenditure
Favourable
Geboortecijfer
Hypertensie
Levensduur
Ontgroening
Ouderen
Pensioen
Prevalentie
Shrinking
Sociaal-economische effecten
Social cohesion
Stagneren
Sterftecijfer
Sustainability
Veroudering

De Clercq Geoffrey
Artikel vergrijzing
Babyboom
Demografische groei
Geboortecijfer
Gepensioneerden
Sterftecijfer
Langer werken
Ouderen
Pensioenfonds
Statistiek vergrijzing
Synoniem vergrijzing
Veroudering
Wat is vergrijzing
Wikipedia vergrijzing

Kerckhof Ine
Bevolkingssamenstelling
Bevolkingspiramide
Veroudering
Geboortecijfer
Bevolkingsdaling
Babyboom
WO II
Demografische fuik/val = soort van spiraaleffect
Pensioenen
Levensverwachting
Oorzaken
Gevolgen
Oplossingen
Statistieken
Dubbele vergrijzing
2040/2050/toekomst
Veroudering
vergrijzing
Ageing
Bevolkingspiramide
Babyboom
WO II
Demografische fuik/val
Pensioenen
Denataliteit

Lepere Yerien
Abortus
Bevolkingsdaling
Bevolkingspiramide
Curatieve zorg
Demografische fuik/val
Denataliteit
Diffuus
Geboortecijfer
Intramurale instellingen
Lorenzcurve
Pensioenfondsen
Prevalentie
Red herring
Sterftecijfer
Zorgwaarte

Rosseel Elke
65-plussers
Babyboom
Bevolkingspiramide
Bevolkingssamenstelling
Demografische groei
Geboortecijfer
Gepensioneerden
Sterftecijfer

Vandekerckhove Maya
Babyboomeffect
Bejaarden
Bevolkingsdaling
Bevolkingsopbouw
Bevolkingspiramide
Bevolkingssamenstelling
Demografie
Demografische groei
Denataliteit
Geboortecijfer
Generatiebegrip
Gerontologie
Levensduur
Levensverwachting
Lokale dienstencentra
Ontgroening
Pensioensleeftijd
Seniorenzorg
Sociale zekerheid
Sterftecijfer
Tewerkstellingsprobleem
Veroudering
Verzorgingsstaat
Werkloosheidsgraad
Woon -zorgcentra
Zilverfonds

Verslyppe Luna
Dementia care mapping
Dystonie
FTE (fulltime-equivalant)
NHG standaard (Nederlands Huisartsen Genootschap)
Pnermonie
QOL (quality of life)

Vyncke Amber
crosssectionele dimensie
curatief ouderenbeleid
leeftijdsbewust personeelsbeleid/ human resource management (HRM)
long list
longitudinale dimensie
loopbaanperspectieven
preventief beleid
return-on-investment
right to education
sense of urgency
strategisch beleid
Verven verzorgende