Bronnenlijst
book-spines-viewed-from-above.jpg?itok=3bqjEC99

Op onze zoektocht naar allerlei bronnen die het thema 'vergrijzing' behandelden bouwden we een heel lange lijst relevante bronreferenties op.


Abd Riham

Byttebier Josefien

Kraijo H.Perseverance ime of informal carers. A new concept in dementia care. Validation and exploration. Universiteit Utrecht,proefschrift 13 maart 2015. ISBN 987-90-393-6231-0

peeters J, Francke A, Beek S van meerveld J. Welke groepen mantelzorgers van mensen met dementie ervaren de meeste belasting? Resultaten van monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Factsheet. band 3. Utrecht: NIVEL; 2007

Poel K van der , Beek APA van van. Ontwikkeling vragenlijst ‘Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie’. Utrecht: Nivel; 2006

Kraijo H. Mantelzorgers vertellen hun verhaal. 2006. Deelrapportage Landelijk Dementieproject 2004-2008

Peeters J, Beek S van, Francke A. problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie; Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Factsheet. band 2. Utrecht / NIVEL; 2007

Kraijo H, Brouwer W, Leeuw R de, Schrijvers G, Exel J van. Coping with caring: Profiles of caregiving by informal carers living with a loved one who has dementia. Dementia. 2012;11 (1):113-30

Gezondheidsraad Den Haag. Dementie. 2002; publicatie nr 2002/04

Stephenson W. Correlating persons instead of tests. Character Pers. 1935;4;17-24

Exel NJA van , Graaf G de. Q-methodology a sneak preview 2005.

exel NJA van , Graaf G de, Brouwer WBF. Care for a break? An investigation of informal caregivers’ attitudes toward respite care using Q-methodology. Health Policy ( New York). 2007;83(⅔):332-42

Stenner PHD, Dancey CP, Watts S. The understanding of their illness amongst people irritable bowel syndrome: A Q-methodological study. Soc Sci Med. 2000;51 (3):439-52

Cassiers Carolijn

Aurons-nous tous 100 ans?. (1997). Panache, volume 12, p 20-21.

AVRO. (Prod). (1999). De vergrijzing in Nederland en de rol van de geriatrie in de gezondheidszorg (vinger aan de pols) [video]. Hilversum AVRO.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg. (8 maart 2013). Vlaamse codex.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis. (25 mei 2018). Vlaamse codex.

Dalen, H. van, K. Henkens en J. Schippers, 2007, Oudere werknemers door de lens van de werkgever, NIDI-rapport, Den Haag.

Dierckx, E. (2012). Vergrijzing (Vol. No:42, Tijdschrift klinische psychologie 1003933 42,1). Leuven: Acco., 2-64

De Koning, J., Gelderblom, A., & Zandvliet, K. (2004). Werkt scholing voor werklozen?., Den Haag: Raad voor werk en inkomen, 102

De Koning, J., Gelderblom, A., Gravesteijn, J., & De Vleeschouwer, E. (2017). Stijging AOW-leeftijd leidt vooralsnog tot hogere arbeidsparticipatie., Economisch Statistische Berichten, No:102(Iss: 4), 382-385

De Turck, E. (2013). Geven verpleegkundigen voldoende aandacht aan de ethische dimensies in de ouderenzorg? [eindwerk]. Mechelen: Lessius, Mechelen.

Dumoulin, A. (2005). Plaatsing van geriatrische patiënten in een tijdperk van vergrijzing (Eindw.M.A./MW) [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Dekkers, G. (2012). Pensioen, vergrijzing en economische groei: Een verre van volledig overzicht.

Erken, H., Klokkenburg, L., & Van der Werff, S. (2013). Kan arbeidsmarktbeleid de positie van ouderen veranderen?. TPEdigitaal, 8, 45-64.

Erken, H., Loon, E., & Verbeek, W. (2015). Mismatch on the Dutch Labour Market in the Great Recession. De Economist, 163(4), 435-459.

Erken, H., Koot, P. M., & Kuijpers, J. (2010). Arbeidstekorten in de zorg. Economisch Statistische Berichten, In: Economisch statistische berichten, 95(2010)4598, 726-728.

Erken, H., Doll, M., & Raterink, M. (2014). De oploop van de werkloosheid verklaard., Economisch Statistische Berichten,No:99(Iss:4), 99(2014)4677, 42-45.

Erken, H., Klokkenburg, L., & Van der Werff, S. (2013). Kan arbeidsmarktbeleid de positie van ouderen veranderen?. TPEdigitaal, 8, 45-64.

Erken, H., Gilsing, V. & van Hoorn, A. (2006). Internationalization of R&D within Small, Open Economies – The Dutch Case. In J., Prasnikar (red.), Competitiveness, Social Responsibility and Economic Growth. Nova Publishers.

Erken, H. (2005). Determinanten van de private R&D-uitgaven in internationaal perspectief. Ministerie van Economische Zaken.

Euwals, R. (2014). The Labour Market for Older Workers: Mechanisms and Institutions., De Economist, 162(4), 309-313.

Euwals, R., Eymann, A. & Börsch-Supan, A. (2004). Who determines household savings for old age?, Evidence from Dutch panel data. Journal of Economic Psychology, 25(2), 195-211.

Euwals, R., Vuuren, D., & Wolthoff, R. (2010). Early Retirement Behaviour in the Netherlands: Evidence From a Policy Reform., De Economist, 158(3), 209-236.

Gelderblom, A. et al., (2013). Arbeidsparticipatie., Amsterdam: SWP, 64

Heyma, A., Werff, S., Nauta, A., & Sloten, G. (2014). What Makes Older Job-Seekers Attractive to Employers?. De Economist, 162(4), 397-414.

Heyma, A., Kroon, L., & Van der Werff, S. (2016). Flexibele werknemers leggen relatief groot beslag op sociale zekerheid., Economisch Statistische Berichten,No:101(Iss: 4), 779-781.

Heyvaert, B. (17, december, 2018). 65-plussers broodnodig in het onderwijs. Gazet van
Antwerpen, p 8.

Kinot, S. (2007). Vergrijzing: Marktoportuniteiten voor uitkeringsproducten [eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Meyboom, B. (2014). De toekomst van de ouderenzorg: Het Nationaal Programma Ouderenzorg vervolgd. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, volume 45, 67-68.

Mampaey, S. (15, december, 2018). Kies goedkope kwaliteit met stevige rugdekking. De Tijd, p 37.

Mooijman, R. (17, december, 2018). Voedingssupplementen in de lift dankzij vergrijzing. De standaard, p 20.

NCRV. (Prod). (2007). Een nieuwe thuis: Een moderne oplossing voor de vergrijzing: Deel 2 [video]. Hilversum: NCRV.

OECD, (2016). Recruiting Immigrant Workers: The Netherlans 2016. Nederland.

Omzendbrief Instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2011 en de bijbehorende meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. (16 juli 2010). Vlaamse codex.

Page, H., Jacobs, T., & Cantillon, B. (2004). Vergrijzing(Standpunten 2). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Protocol Aanhangsel nr. 3 bij het Protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2005 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de alternatieve en ondersteunende zorgvormen. (11 maart 2008). Vlaamse codex.

Protocol Aanhangsel nr. 9 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2005 tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid: reaffectatie van RVT-equivalenten. (30 september 2013). Vlaamse codex.

Siemen van der Werff, S., Volkerink, M., Heyma, A., & Bisschop, P. (2012). Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?. SEO Economisch Onderzoek, 63, 99

Statistiek Vlaanderen (2016). De vergrijzing zet zich verder. Geraadpleegd op 18 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder

Statistiek Vlaanderen (2017). De bevolking op actieve leeftijd zet zijn daling in. Geraadpleegd op 18 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/de-bevolking-op-actieve-leeftijd-zet-zijn-daling-in

Vandenbroucke, F. (2015). Weet de regering waar ze naartoe wil met de pensioenen? De standaard, 42-43.

Vandenbroucke, F. (2014). De hervorming van de pensioenen is niet ingediend met cherrypicking, De Tijd

Van Solinge, H., & De Jong GierVeld J. (1995). European Studies of Population. Ageing and the Demand for Care: Scenario studies for Europe. ESPO, volume 4

VRT. Eén. (Prod). (2012). Tsunami van dementie (Koppen) [video]. België: VRT: Eén.

Zorginspectie Vlaanderen (2015). Verslag zorginspectie [jaarverslag]. Vlaanderen: ZORGINSPECTIE

Clochet Thizania
AVRO. (1999). De vergrijzing in Nederland en de rol van de geriatrie in de gezondheidszorg [DVD]. Hilversum: Avro.

Becker, D. (2016). Life Expectancy. Journal of General Internal Medicine, 31(8), 973.

Boockmann, B., Fries, J., Göbel, C. (2018). Specific measures for older employees and late career employment. The journal of the Economics of Ageing, 12, 159-174.

Boshuizen, H., Bruggink, J.W., Van Der Lucht, F., Nusselder, W., Plasmans, M.H.D., Verweij, A. (2015). Monitoring socio-economic differences in healthy life expectancy in the Netherlands. The European Journal of Public Health, 25.

Corder, E.H., Basun, H., Fratiglioni, L., Guo, Z., Lannfelt, L., Viitanen, M., Corder, L.S., Manton, K.G., Winblad, B. (2000). Inherited frailty: ApoE Alleles Determine Survival after a Diagnosis of Heart Disease or Stroke at ages 85+. Annals of the New York Academy of Sciences, 908, 295-298.

Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen (30 april 2004). Vlaamse Codex, 55704.

Deeg, D.J.H., Eulderink, F., Frenken, J., van den Heuvel, W.J.A., Hopman-Rock, M., Jolles, J., Kamphuisen, H.A.C., Kerkhof, G.A., Middelkoop, H.A.M., Slagboom, P.E., Van Sweden, B., Visser. A.A.P., Weeda, H.W.H., De Weerd, A.W., Knook, D.L. (2004) Leer van de veroudering: gerontologie. In inleiding gerontologie en geriatrie (pp. 17- 53) (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Doi:10.1007/978-90-313-6529-6_2

Devroy, G. (2011). Is ons pensioen te doen? [DVD]. Brussel: VRT.

Fenge, R., Peglow, F. (2018). Decomposition of demographic effect on the german pension system. The journal of the Economics of Ageing, 12, 61-76.

Fries, M.D., Fries, J. (2004). New instrument for assessing disability: Not quite ready for prime time. Arthritis & Rheumatism, 50(10), 3064-3067.

Fries, M.D., Fries, J. (2005). Frailty, Heart Disease, and Stroke: The Compression of Morbidity Paradigm. American Journal of Preventive Medicine, 29(5),164-168.

Fries, M.D., Fries, J. (2007). The irreversible component of the disability index of the health assessment questionnaire: Comment on the article by Aletaha et al. Arthritis & Rheumatism, 56(4), 1368-1369.

Hedebouw, R. (20 november 2018). Wij willen ervoor zorgen dat de mensen méér Louis Vuitton handtassen kunnen kopen. Humo, 50. Geraadpleegd via academic.gopress.be
Hormonen, veroudering en levensduur (2006). Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, 37(4), 170-171.

Janssen, F., Nusselder, W., Looman, C.W.N., Kunst A.E., Mackenbach, J. (2004) Stagnatie van sterftedaling onder ouderen in Nederland. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, 35(5), 173-185.

Kibele,E., Klijs, B. (2016). Leefomgeving en gezondheid. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 23(8), 8.

KIK (2014). Kinderarmoede meldpunt [folder]. Kinrooi: Sociaal huis.

Kinot, S. (2007). Vergrijzing. Marktopportuniteiten voor uitkeringsproducten [bachelorproef]. Leuven: Katholieke Hogeschool.

Kippers, E., Van Den Broeck, A., Lambert, M. (2006). KMO’s: kansen op maat van oudere werknemers? Onderzoek in het kader van het Equal-project ‘Keep Excellent Experienced People’. [Rapport]. Geraadpleegd via Lirias

Klijs, B., & Nusselder, W., & Mackenbach, J. (2009). Compressie van morbiditeit: een veelbelovende benadering om de maatschappelijke consequenties van vergrijzing te verlichten?. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 40(6), 228-236.

Klijs, B., Mackenbach, J., Kunst, AE. (2011). Obesity, smoking, alcohol consumption and years lived with disability: a Sullivan life table approach. BMW Public Health, 11, 378.

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemers regeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen (28 mei 2013). Belgisch staatsblad, 64668-65152.

Mackenbach, J. (1995). Minder ongezonde jaren: een utopie?. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 2076-2077.

Mackenbach, J. (2009). De ontwikkeling van de academische public health in Nederland: twee eeuwen geschiedenis, nog altijd springlevend. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 87(5), 216-232. doi: 10.1007/BF03082247

Mackenbach, J. (2012). Public Health and welfare. The European Journal of Public Health, 22(1), 1.

Mackenbach, J. (2014). Political determinants of health. The European Journal of Public Health, 24(1), 2.

Mackenbach, J. (2018). Kostenstijging in de zorg en gezondheidwinst in de bevolking - is er een verband? De dokter en het geld (pp. 19-33). Bohn Stafleu van Loghum. doi: 10.1007/978-90-368-2056-1_2

Manton, K.G., Akushevich, I., Kulminski, A. Human Mortality at Extreme Ages: Data from the NLTCS and Linked Medicare Records. Mathematical Population Studies, 15(3), 137-159.

Manton, K.G., Lowrimore, G., Yashin, A., Tolley, H.D. (1997). Analyses of cohort mortality incorporating observed and unobserved risk factors. Mathematical and Computer Modelling, 25(7), 89-107.

Menten, K. (2010). Wachtlijst overschat?! Onderzoek naar de problematiek van de lange wachtlijst in woonzorgcentrum Cecilia in Alken [bachelorproef]. Limburg: Katholieke Hogeschool.

Ministerieel besluit houdende de planning van verblijfseenheden in het kader van de bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen voor de dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (19 april 2018). Vlaamse Codex, 45168.

Nederland 2. (2013). De ouderenzorg: wie gaat dat betalen? [DVD]. Hilversum: Nederland 2.

Pelfrene, E. (2005) Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen 1990-2050: verkenningen op basis van de NIS-bevolkingsvooruitzichten. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Planning en statistiek.

Protocol nr. 4 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid: monitoring van de evolutie van de sector voor de jaren 2013-2014 (30 september 2013). Vlaamse Codex, 85911.

Rasking, J. (23 november 2018). Leeftijd brugpensioen omhoog naar 60 jaar. De Standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Statbel. (2018). België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners. Geraadpleegd op 3 december 2018, op https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

Statbel. (2018). Zeer lichte stijging van de levensverwachting in 2017. Geraadpleegd op 3 december 2018, op https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting#news

Stinckens, H. (2005). Wet op het aanvullend pensioen [bachelorproef]. Kempen: Katholieke Hogeschool.

Theeuwes, J.J.M. (2011). Moeten we langer doorwerken? Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 89(2), 67-68.

Van den Troost, A., Peeters, H. (z.d.). Een slimme overheid denkt aan ‘haar’ pensioen op tijd: over de pensioenbescherming van vrouwen in België. Geron: tijdschrift over ouder worden & maatschappij, 10(2), 31-34.

Van Der Heide, A. (2014). De dokter, het leven en de dood. Rotterdam: Erasmus University.
Van Hoof, J., De Beer, P. (2007). De vergrijzende arbeidsorganisatie: werkgevers en hun oudere werknemers. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 23(3), 191-273.

Van Hoof, J., De Boer, P. (2007) De vergrijzende arbeidsorganisatie: werkgevers en hun oudere werknemers. Den haag: Reed business information.

Van Hootegem, G. (2005). HRM in het komende decennium: Gegijzeld tussen ontgroening en vergrijzing! De terugkeer van de war of talent. [powerpoint]. Belgium: HRMagazine
We moeten allemaal langer werken is een dogma. (27 juni 2018). Tertio, 14. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Wet betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector (19 juli 2012). Belgisch staatsblad, 53-2232.

De Clercq Geoffrey

Sollicitatiebrieven niemand wil. (19 februari 2016). Tot 1.000 sollicitatiebrieven en niemand die hen wil. Het Laatste Nieuws, p. 4.

Autor, D., Levy, F., & Murnane, R. (2003). The skill content of recent technological change: an empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279-1333.

Baltes, P.B., Staudinger, U.M., & Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. Annual Review Psychology, 50, 471–507.

Carstensen, L.L. (1995). Evidence for a life span theory of socioemotional selectivity. Current Directions in Psychological Science, 4(5), 151-156.

Conrad, H. Heindorf, V. Waldenberger, F. (2008). Human Resource Management in Ageing Societies. Perspectives from Japan and Germany. London: Palgrave Macmillan.

D’hoore, J. (24 november 2018). Waar staan we met de pensioenhervorming? De Tijd/Netto, 8.

De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M., & Sels, L. (2007). Leeftijd en werk: Over inzet en inzetbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt. Leuven: KU Leuven.

De pauw, T., & Thijsen, P. (2006). Babyboom? Draagvlak van een intergenerationele solidariteit. Leuven: Acco.

De Spiegelaere, S. Van Hootegem, G. Van Gyes, G. (2012). Job Design and Innovative Work Behavior: One Size Does Not Fit All Types of Employees. Journal of Entrepreneurship, 8(4), 5-20.doi: 10.7341/2012841.

De Winne, S., Van Beveren, I., Sels, L., & Nuyts, J. (2012). De relatie tussen leeftijd en arbeidsproductiviteit: Een analyse op bedrijfsniveau. Leuven: Acco.

De Witte, I. (15 november 2018). De regering-Michel doet het niet beter dan de regering-Di Rupo. Trends, 112.

Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid. Belgisch staatsblad, 22366.

Ekamper, P. (2014). Werkende ouderen in België en Nederland – de cijfers. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

Europese Commissie. (2011). Doelstellingen Europa 2020. Geraadpleegd op 27 januari 2016, via http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_nl.pdf

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (2006). Antwoord op de stereotypen betreffende de oudere werknemer. Brussel: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Feldstein, M., &Siebert, H. (2001). Social Security Pension Reform in Europe. Chicago: University of Chicago Press.

Gielen, H. (2013). Langere en productievere loopbanen: Hoe langer en anders werken stimuleren? (HRM-themaboek 2013-4). Mechelen: Kluwer.

Gieselink, G., Stevens, Y., & Van Buggenhout, B. (2002). Vervroegde uittreding van oudere werknemers in België. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 575-614.

Goossens, K. (2014). Met plezier en productief langer werken? Het kan!: een onderzoek binnen de provincie Vlaams-Brabant[Online Theses]. UC Leuven-Limburg: Campus Sociale School Heverlee. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=langer+werken&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29

Hek, P., &Van Vuuren, D. (2011). Are older workers overpaid?. Den Haag, CPB.

Hertrich, C. (2013) Asset Allocation Considerations for Pension Insurance Funds. Germany: Universität Stuttgart.

Heylen, F., & Van de Kerckhove, R. (2012). Pension reform, employment by age and long-run growth. Gent: Universiteit Gent.

Ilmakunnas, P., & Ilmakunnas, S. (2009). Diversity at the workplace: Whom does it benefit?. De Economist, 159(2), 223-255.

Koekkoek, A., & Damman, M. (2016). Langer werken en pensionering: De rol van gezondheid. Geron, 18(4), 65-68.

Langer werken: Het kan. (2012). Brussel: Essencia.

Lathouwer, L. (2016). Met meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs. Geron, 18(1), 8-12.

Lippens, J. Ewald, P. (21 november 2018). 10 tips voor een rechtvaardiger pensioen. Knack, 66.

Maes, B. (2014). Een invoer- en analysetool voor pensioenfondsen: Ontwikkeling van webapplicaties met Tapestry [Online theses]. Geel: Thomas More Kempen. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=Een+invoeren+analysetool+voor+pensioenfondsen%3A+Ontwikkeling+van+webapplicaties+met+Tapestry++Maes%2C+Ben&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29

Maes, G. Huys, R. & Van Hootegem, G. (2014). Meten en veranderen instrumenten bij het nieuwe organiseren. Leuven: Acco.

Mariën, D. Bakelants, S. Gielen, B. Emmers, D. Van Springel, H. Verrydt, J. (2012). Een waarderend onderzoek naar gemotiveerd langer werken bij Lubrizol: Samen werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid [online theses]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS51173269580001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS51173269580001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29&mode=Basic&vid=DOKS&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=langer%20werken&dum=true&dstmp=1543308649867

Matthijs, Koenraad, & Van den Troost, Ann. (1998). Vergrijzing van de bevolking: Kenmerken en gevolgen. In Platform wonen van ouderen: Handboek wonen van ouderen (pp. 7-13). Ministerie Vlaamse Gemeenschap; Brussel.

Ministerieel besluit van 28 oktober 2011 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschap bevorderende diensten. Belgisch staatsblad, 72027.

Nederland 2. (2013). De ouderenzorg : Wie gaat dat betalen? (Debat op 2). Hilversum: Nederland 2.

Neefs, Boie, Herremans, Wim, & Sels, Luc. (2013). Vergrijzing in de sectoren. Waar is de nood aan vervanging het hoogst? (Vol. 08). Steunpunt Werk en Sociale Economie; Leuven (Belgium).

Nonneman, E. (2014). Demotie bij oudere werknemers: Empirisch onderzoek naar visie en toepassing bij HR professionals in België (Masterproef, Brussel, VUB, België).

Omzendbrief van 16 juli 2010 Instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2011 en de bijbehorende meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. Belgisch staatsblad, 57410.

Op de Beeck, G. (2013). Het grijze goud (Panorama). Brussel: VRT. Canvas.

Protocol Aanhangsel nr. 9 van 30 september 2013 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2005 tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid: reaffectatie van RVT- equivalenten. Belgisch staatsblad, 86545.

Protocol nr.4 van 30 september 2013 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid monitoring van de evolutie van de sector voor de jaren 2013-2014. Belgisch staatsblad, 85911.

Sels, L. Van Hootegem, G. (1997). Flexibiliteit van de arbeid: Een vergelijking België-Nederland (KUL. Departement toegepaste economische wetenschappen. Onderzoeksrapport 9741). Leuven: KUL. Departement toegepaste economische wetenschappen.

Soling, H., & Henkens, K. (2010). Langer leven, langer werken? De rol van gepercipieerde levensverwachting in het uittredeproces. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 41(5), 204-213.

Statistiek Vlaanderen (2016). De vergrijzing zet zich verder. Geraadpleegd op 15 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder

Stevens, A. (2013). De vintage werknemer: Hoe langer en anders werken? Leuven: Acco.

Van Dalen, H., Henkens, K., &Schippers, J. (2007). Oudere werknemers door de lens van de werkgever. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

Van Eetvelt, K. (2007). Het KMO-probleem van de vakbond. Z.O. Magazine: Het Zakenblad Van UNIZO., No:87(Iss:7), In: Z.O.-magazine: het zakenblad van UNIZO., 87(2007)7; p. 5.

Van Eetvelt, K. (2008). De portefeuilles van de mensen zijn leeg! Z.O. Magazine: Het Zakenblad Van UNIZO., No:88(Iss:2), 5.

Van Eetvelt, K. (2009). Groot alarm?: Niet bij de vakbonden. Z.O.-magazine: Het Zakenblad Van UNIZO., No:89(Iss:2), In: Z.O.-magazine: het zakenblad van UNIZO., 89(2009)20; p. 5.

Van Hootegem, G. (2013). Congres Lissabon-Obidos (1, 2 en 3 juni). HRM Magazine, 1-4.

Van Rossem, Kristof. (2009). Langer, harder of anders werken? Arbeidscultuur van de toekomst (Vol. 12). Tertio; Antwerpen. (Langer werken).

vergrijzing NCRV . (2007). Een nieuw thuis: Een moderne oplossing voor de vergrijzing: Deel 2 (Document). Hilversum: NCRV.

Kortverblijf: De populier. (s.d). [folder]. Geraardsbergen: OCMW Geraardsbergen.

Vis, J. (2000).Verzilvering van de vergrijzing. Wie durft!. Assen: Van Gorcum.

Walker, A. (2018). The Future of Ageing in Europe. Making an Asset of Longevity. Singapore: Palgrave Macmillan.

Zorg voor beter (2017). Toenemende zorgvraag. Geraadpleegd op 15 december 2018, op https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/cijfers-vergrijzing.

Zorg voor beter (2017). Vergrijzing: toename 65- en 80-plussers . Geraadpleegd op 15 december 2018, op https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/cijfers-vergrijzing

Kerckhof Ine

Lepere Yerien
- Baeckelandt, L. (2018). Eerstelijnszorgdecreet zet rond elke patiënt een eigen zorgteam. Knack VIP. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/
- Christensen K., G. Doblhammer, R. Rau, en J.W. Vaupel (2009), Ageing populations. The challenges ahead, The Lancet, 374(9696), 1196-1208
- Coole, D. (2012). Reconstructing the elderly: A critical analysis of pensions and population policies in an era of demographic ageing. Contemporary Political Theory, 11, 41-67. doi:10.1057/cpt.2011.12
- Cornelis, G. (2018). Publiek krijgt ‘oude’ Lotti terug met ‘Soul Classics in Symphony’. Neos Magazine, 38(3), 6-8.
- Daalhuizen, F., Dam, F. & Groot, C. (2014). Honkvast in een koopwoning: vergrijzing, verzilvering en woningaanpassingen. Geron, 16(2), 27-29.
- Declercq, A. (2013). Vergrijzing en mantelzorg: op weg naar een rampscenario ? . Alert: voor sociaal werk en politiek, 8-15.
- De Koster, L. (2009). De vergrijzing in cijfers. Open: vergrijzing en pensioenen, december 2009, 4-12.
- Dumoulin, A. (2005). Plaatsing van geriatrische patiënten in een tijdperk van vergrijzing. [theses]. Kortrijk: Ipsoc.
- Erdogan-Ciftci, Esen, Eddy van Doorslaer, en Ángel López-Nicolás (2011), Does declining health affect the responsiveness of retirement decisions to financial incentives?, Netspar Discussion Paper 01/2011-005, Tilburg: Network for Studies on Pension, Aging and Retirement
- Fokkema,T., Van der Wijst, T. & De Feijter, H. (2001). Donkere wolken boven sociaal Europa? Nationale en Europese aanpak van de vergrijzing. Brussel: CBGS.
- Goldenbergh, C. (2015). Effecten van vergrijzing op verkeersgedrag en mobiliteit. [rapport]. Den Haag: SWOV.
- Heylen, E. (2011). Oud en eenzaam? Een studie naar de risicofactoren voor sociale en emotionele eenzaamheid bij ouderen. [proefschrift]. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.
- Himpens, E. (2007). Brugpensioen in tijden van vergrijzing: een onderzoek naar werkmotivatie bij vijftigplussers binnen de Group TVH - Thermote & Vanhalst. [theses]. Kortrijk: Ipsoc.
- Horst, Albert van der, Frank van Erp, en Jasper de Jong (2011), Trends in gezondheid en zorg, CPB Policy Brief 2011/11, Den Haag: Centraal Planbureau
- https://codex.vlaanderen.be/
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing
- https://www.encyclo.nl/begrip/vergrijzing
- https://www.neosvzw.be/page?page=Home2014
- https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/sociaal-economische-raad-ser
- https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/182/de-vergrijzing-een-maatschappelijke-uitdaging
- https://www.sdu.nl/zorg-verzekerd-reeks-pm-public-mission.html
- https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/factuur-van-vergrijzing-het-hoogst-in-belgie/10026220.html
- https://www.wimdreesfonds.nl/c/home/lb46001/de-wim-drees-stichting-voor-openbare-financien
- http://www.worldcat.org/title/zorg-verzekerd-naar-houdbare-financiering-voor-de-gezondheidszorg/oclc/810329157
- http://www.ethesis.net/vergrijzing/vergrijzing.htm
- http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/vergrijzing)
- Knoef, M.G. (2011), Essays on labor force participation, aging, income and health, Tilburg: Universiteit van Tilburg
- Kommer, G.J., A. Wong, en L.C.J. Slobbe (2010), Determinanten van de volumegroei in de zorg, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- Kunst, A.E., W.J. Meerding, N. Varenik, J.J. Polder, en J.P. Mackenbach (2007), Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Een verkenning van verschillen naar sociaal-economische positie, samenlevingsvorm en land van herkomst, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Rotterdam: Erasmus Medisch Centrum
- Le Bacq, T. (2018). Helft van alle kankers treft zeventigplussers. Het Nieuwblad. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/
- Levi, M. (2016). De dokter en het geld: Artsen (her) berekenen de kosten van de zorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
- Lucht, F. van der, en J.J. Polder (2010), Van gezond naar beter. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- Meijer, C. de, B. Wouterse, J.J. Polder, en M.A. Koopmanschap, Aging in perspective. A review of aging-related determinants of health care expenditure, aangeboden voor publicatie 1
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011), Adviesaanvraag betaalbare zorg voor toekomstige generaties, Den Haag: Ministerie van VWS
- Marcoen, A. (2011). Recente onderzoeksliteratuur. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 42(3), pp.144-145.
- Nederland 2. (2013). De ouderzorg: wie gaat dat betalen ?. [DVD]. Hilversum: Nederland 2.
- Pelfrene, E. (2005). Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen 1990-2050: verkenning op basis van de NIS-bevolkingsvooruitzichten. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Planning en statistiek.
- Polder, J.J., J.J. Barendregt, en H. van Oers (2006), Health care costs in the last year of life. The Dutch experience, Social Science & Medicine, 63(7), 1720-1731
- Polder, J.J., Kooiker, S. & Lucht, F. (2012). De gezondheidsepidemie. Waarom wij gezonder én zieker worden. Doetinchem: Reed business.
- Polder, J.J., Mackenbach, J. P., Slobbe, L., Looman, C.W.N., van der Heide, A. & Garssen, J. (2012). Snelle toename van levensverwachting in Nederland: Effect van meer gezondheidszorg voor ouderen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 156(9) ,372-378.
- Polder, J.J., Wong, A. & Wouterse, B. (2012). Vergrijzing: kosten en baten. In Donders, J.H.M. & de Kam C.A. (red.), Zorg verzekerd? Naar houdbare financiering voor de gezondheidszorg. (pp.101-123). Den Haag: SDU.
- Van den Spieghel, F. (2009). Effects of the Ageing Population on Capital Markets. In Welfens, P. & Addison, J. (red.) Innovation, Employment and Growth Policy Issues in the EU and the US (pp. 137-143). Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-642-00631-9_6
- Vergrijzing: impact en uitdaging voor de lokale besturen. (2010). Brussel: Dexia bank.
- Vis, J. (2000). Verzilvering van de vergrijzing: wie durft!. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.
- Visser, J. (2018). Vergrijzing verplicht Japan tot soepeler visum voor arbeiders. De Morgen. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/
- Vliet, J. (2009). Consequenties van vergrijzing. Maatwerk, 10(1), 35-35.
- Slobbe, L.C.J., J.M. Smit, J. Groen, M.J.J.C. Poos, en G.J. Kommer (2011), Kosten van ziekten in Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- Soen, S. (2007). Op de hoeveelste plaats sta ik?: de impact van de vergrijzing op de wachtlijsten en het beheer binnen de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. [theses]. Kortrijk: Ipsoc.
- Tam, A., Dansereau, C., Badwar, A., Orban, P., Belleville, S., Chertkow, H., Dagher, A., Hanganu, A., Monchi, O., Rosa-Neto, P., Shmuel, A., Breitner, J. & Bellec, P.(2016). A dataset of multiresolution functional brain parcellations in an elderly population with no or mild cognitive impairment. Elsevier, 9, 1122-1129. doi:10.1016/j.dib.2016.11.036
- VRT Eén. (2012). Tsunami van dementie. [DVD]. Brussel: VRT Eén.
- VRT Canvas. (2013). Het grijze goud. [DVD]. Brussel: VRT Canvas.
- Westert, G.P., M.J. van den Berg, S.L.N. Zwakhals, R. Heijink, J.D. de Jong en H. Verkleij (red.) (2010), Zorgbalans 2010. De prestaties van de Nederlandse zorg, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- Woittiez, Isolde, Evelien Eggink, Jedid-Jah, en Klarita Sadiraj (2009), Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario’s 2005  2030, SCPpublicatie 2009-17, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
- Wong A., B. Wouterse, L.C.J. Slobbe, H.C. Boshuizen, en J.J. Polder (2012), Medical innovation and age-specific trends in health care utilization. Findings and implications, Social Science & Medicine, 74(2), 263-272
- Zweifel, P., S. Felder, en M. Meiers (1999), Ageing of population and health care expenditure. A red herring?, Health Economics, 8(6), 485-496

Rosseel Elke
Statistiek Vlaanderen (2016). De vergrijzing zet zich verder. Geraadpleegd op 19 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder

CBS (2012). Babyboomers: indrukken vanuit de statistiek. Geraadpleegd op 19 december 2018, op file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/babyboomers.pdf

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (18 april 2017). Belgisch Staatsblad, 51556.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 18 van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden (18 juni 2018). Belgisch Staatsblad, 50224.

Protocol Aanhangsel nr. 9 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2005 tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid: reaffectatie van RVT-equivalenten (21 november 2013). Belgisch Staatsblad, 86545.

Decreet Woonzorgdecreet (15 mei 2009). Belgisch Staatsblad, 36983.

Besluit van de administrateur-generaal tot intrekking van de erkenning en tot sluiting van een woonzorgcentrum (26 oktober 2017). Belgisch Staatsblad, 96227.

Reijenga F. (2005) Meer zorg, minder verzuim. Een praktische verzuimaanpak voor de zorgsector. Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Burdorf, L., Berg, T. van den & Elders, L (2008). De invloed van gezondheid en
arbeidsomstandigheden op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, Rotterdam: Erasmus MC Rotterdam.

Alessie, R. & Bloemen H. (2004). Premium differentiation in the Unemployment Insurance systemand the demand for labor, Journal of Population Economics, 17, 729-765.

Werff, S. van der & Heyma, A. (2011). Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom, SEO-rapport 2011-16, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.

Veerman, T.J. & Molenaar-Cox, P.G.M. (2006). Effecten van de wet loondoorbetaling bij ziekte op private verzuimverzekeringen, AStri-rapport P05/391, Leiden: AStri.

Störmer, S. & Fahr, R. (2010). Individual Determinants of Work Attendance: Evidence on the Role of Personality. IZA Discussion Paper 4927. Bonn: IZA.

Quispel, Y. (2000). Leeftijd & Arbeid. Leeftijdsgrenzen op de arbeidsmarkt, Utrecht: Expertisecentrum leeftijd en maatschappij.

Nauta, A., Bruin, M. de & Cremer, R. (2004). De mythe doorbroken. Gezondheid en
inzetbaarheid oudere werknemers, TNO-Rapport, Hoofddorp: TNO Arbeid.

Hek, P. de, Vuuren, D. van (2010). Are Older Workers Overpaid? A literature review, CPB Discussion Paper 165, Den Haag: CPB.

Euwals, R., Mooij, R. de& Vuuren, D. van (2009). Rethinking retirement. From participation towards allocation, Den Haag: Centraal Planbureau.

Reijenga, F., Zwinkels, W.& Vuuren, T. van (2004). Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector: een inventarisatie en analyse van oorzaken en maatregelen

Smulders, P. (2005). Jongere en oudere werknemers: hun werk, werktijden, ongevallen en verzuim.

Graaf-Zijl, M. de & Hop, J.P. (2007).45-plus en 55-plus in de SUWI-keten, SEO-Rapport 2007-92, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.

Geurts, S.& Smulders, P. (2006). Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid, De Psychologie van Arbeid en Gezondheid.

CBS (2009). Nationale Verzuim Statistiek, ziekteverzuim, frequentie, verzuimduur. Den Haag: CBS Statline.

Proper, K.I., Bakker, I., Overbeek, K. van, et al. (2005). Naar een gericht BRAVO-beleid voor bedrijfsartsen, TNO-VUmc, Amsterdam: EMGO instituut

Ours, J. van, & Stoeldraijer, L. (2011). Age, Wage and Productivity in Dutch Manufacturing, De Economist, 159, 113-137

Van der Werff, S., & Volkerink, M., & Heyma, A., & Bisschop, P. (2012) Kenmerken van werknemers. In S. van der Werff, M. Volkerink, A. Heyma, P. Bisshop, Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? (Pp. 41-59). Amsterdam: ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Vandekerckhove Maya
Belgisch statistiekbureau [Statbel] (2018). Zeer lichte stijging van de levensverwachting in 2017. Geraadpleegd op 6 december 2018, op https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/zeer-lichte-stijging-van-de-levensverwachting-2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 houdende de erkenning van de vzw Vlaamse Ouderenraad als relevante partnerorganisatie als vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen (23 juli 2017). Belgisch Staatsblad, 47355-47356.

Buiter, W., Van Dalen, H., Eijffinger, S., Hartog, J., Koedijk, K., & Van Witteloostuijn, A. (2007). Vergrijzing is een verborgen zegen. Kwartaalschrift economie: tijdschrift voor algemeen- en bedrijfseconomische vraagstukken, 4(4), 421-436.

Capitaine, L., & Pennings, G. (2011). Biogerontologie, wetenschappelijke ontwikkelingen en ethische implicaties. Tijdschrift voor geneeskunde, 67(4), 174-180.

De Beer, J. (2013). Op naar de honderd!: Sterke toename van de kans om honderd jaar te worden. Demos, 29(9), 1-4.

De Decker, P., Schillebeeckx, E., Vandekerckhove, B., Volckaert, E., & Wellens, C. (2018). Ouder worden op het Vlaamse platteland. Over wonen, zorg en ruimtelijk ordenen in dunbevolkte gebieden. Antwerpen: Garant.

De Swert, G. (2004). 50 grijze leugens. Over vergrijzing en langer werken. Leuven: Van Halewyck.

Dumoulin, A. (2005). Plaatsing van geriatrische patiënten in een tijdperk van vergrijzing [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Dingemans, E., & Van Solinge, H. (2011). Met pensioen: wat te doen? Tijdsbesteding van vroeggepensioneerden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 27(6), 4-7.

Himpens, E. (2007). Brugpensioen in tijden van vergrijzing: een onderzoek naar werkmotivatie bij vijftigplussers binnen de Group TVH – Thermote & Vanhalst. [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Herschberg, S. (2013). Mij een zorg!: de toekomst van de sociale zekerheid. Amsterdam: Balans.

HLN. (11 juli 2018). Uitbollen is geen optie meer. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via academic.gopress.be

HLN+. (19 oktober 2018). De Vlaming wordt steeds ouder: levensverwachting in stijgende lijn. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Kim, N., & Kang, S. (2017). Older and More Engaged: The Mediating Role of Age‐Linked Resources on Work Engagement. Human Resource Management, 56(5), 731-746.

Knack. (31 juli 2018). Om de 10 jaar verdubbelt het aantal 100-jarigen. Knack VIP. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Komp, K., & Aartsen, M. (2013). Old age in Europe: a textbook of gerontology. New York: Springer.

Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (8 augustus 2017). Belgisch Staatsblad, 78069-78075.

Koninklijk besluit van 17 juni 20018 houdende de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (26 juni 2018). Belgisch Staatsblad, 51712-51713.

Lengeler, L. (2009). [NIS] 9). Vergrijzing en ontgroening: feitelijke ontwikkeling of sociaal probleem? [Masterproef]. Gent: Ugent. Geraadpleegd via lib.ugent.be

Leenders, M., & Henkens, K. (2010). Burnout en pensioenplannen bij oudere werknemers. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, 41(3), 136-145.

Matthijs, K., & Van den Troost, A. (1998) Vergrijzing van de bevolking: kenmerken en gevolgen. In Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (red.), Platvorm wonen van ouderen: handboek wonen van ouderen (pp. 7-13). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Meyboom, B. (2001) Ouder worden. Huisarts en Wetenschap, 44(12), 148-148.

Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening (28 maart 2002). Belgisch Staatsblad, 13007-13096.

Mirowsky, J. (1999). Subjective life expectancy in the US: correspondence to actuarial estimates by age, sex and race. Social Science & Medicine, 49(7), 967.

NCRV (prod.). (2007). Een nieuw thuis: Een moderne oplossing voor de vergrijzing [DVD-video]. Hilversum: NCRV.

Nederland 2 (prod.). (2013). De ouderenzorg: Wie gaat dat betalen? [DVD-video]. Hilversum: Nederland 2.

Ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden (12 september 2017). Belgisch Staatsblad, 83395-83397.

Page, H., & Jacobs, T. (2004). Vergrijzing. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Ross, C., & Mirowsky, J. (2008). Age and balance of emotions. Social Science & Medicine, 66(12), 2391- 2400.

Ross, C., & Mirowsky, J. (1999). Parental divorce, life course disruption and adult depression. Journal of Marriage and Family, 61(4), 1034-1045.

Soen, E. (2007). Op de hoeveelste plaats sta ik?: de impact van de vergrijzing op de wachtlijsten en het beheer binnen de rusthuizen en rust-en verzorgingstehuizen [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Statistiek Vlaanderen (2016). De vergrijzing zet zich verder. Geraadpleegd op 6 december 2018, op https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder

Thijssen, P., & De Pauw, T. (2006). Babybom?: draagvlak van de intergenerationele solidariteit. Leuven: ACCO.

Uhlenberg, P. (2009). International handbook of population aging. Dordrecht: Springer.

Van Broeckhoven, C. (25 februari 2010). Uit het geheugen. Over weten en vergeten [video bijscholing]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=1409

Vlaamse Ouderenraad (2018). Actueel, 19(4). Geraadpleegd via https://www.vlaamse-ouderenraad.be/publicaties/de-nieuwe-actueel-er-0

Van Audenhoven, C. (2017). Over Horizon 2050 [lezing]. Brussel: CERA-KBC. Geraadpleegd via limo.libis.be.

Van Bavel, J. (2014). Basisconcepten en –technieken uit de sociale demografie. Leuven: Acco.

Van Dalen, H. (2006). Valkuilen van het vergrijzingsdebat. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 22(9), 81-86.

Van Dalen, H., & Henkens, K. (2004). De verborgen waarde van de oudere werknemer. Bevolking en gezin, 33(1), 29-60.

Van Dalen, H., & Henkens, K. (2016). Why demotion of older workers is a no-go area for managers. The international Journal of Human Resource Management, 10(3), 1-27.

Van Dalen, H., Henkens, K., & Schippers, J. (2009). Beelden van de productiviteit van ouderen bij werkgevers en werknemers. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 25(1), 6-9.

Van Dalen, H., Henkens, K., & Van Solinge, H. (2012). Afscheid van de cultuur van vervroegd uittreden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving. 28(8), 4-7.

Van Solinge, H., & Henkens, K. (2013). Doorstarten na pensionering: over doorwerken na (vervroegd) pensioen in Nederland. Over werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 23(1), 71-76.

Van Solinge, H., & Henkens, K. (2010). Langer leven, langer werken? De rol van gepercipieerde levensverwachting in het uittredeproces. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 41(5), 204-213.

Verslyppe Luna
Aalten, P., de Vugt, M. E., Jaspers, N., Jolles, J., & Verhey, F. R. (2005). The course of neuropsychiatric symptoms in dementia. Part I: findings from the two-year longitudinal Maasbed study. Int J Geriatr Psychiatry, 20, 523-530.

Dorland, L. M., Pot, A. M., Verbeek, M. A., & Depla, M. (2007). Deelstudie 7: Psychische hulpverlening voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. In Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen. Rapportage 2006. Utrecht: Trimbos-instituut.

Hanning, R., Hardeman, F., Van der Leeuw, J. & Van der Linden, B. (s.d.). Ruim 50 alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg. Utrecht: Vilans.

Vermeiren H. (2012). Dementie, het blikveld verruimd; introductie in Persoonsgerichte zorg en Dementia Care Mapping. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Willemse, B., Smit, D., de Lange, J., & Pot, A. M. (2012). Monitor Woonvormen Dementie. Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Utrecht: Trimbos Instituut.

Bramble, M., Moyle, W., & McAllister, M. (2009). Seeking connection: family care experiences following long-term dementia care placement. J Clin.Nurs., 18, 3118-3125.

Chen,Y., Briesacher,B. A., Field,T. S., Tjia,J., Lau,D. T. & Gurwitz, J. H. (2010). Unexplained variation across US nursing homes in antipsychotic prescribing rates. Arch. Intern. Med., 170, 89-95.

Cohen-Mansfield, J. (2000). Heterogeneity in dementia: challenges and opportunities. Alzheimer Dis.Assoc.Disord, 14, 60-63.

Cornege-Blokland, E., Kleijer, B. C., Hertogh, C. M. & van Marum, R .J. (2012). Reasons to prescribe antipsychotics for the behavioral symptoms of dementia: a survey in Dutch nursing homes among physicians, nurses, and family caregivers. J. Am. Med. Dir. Assoc., 13, 80-86.

de Vugt, M. E., Stevens, F., Aalten, P., Lousberg, R., Jaspers, N., Winkens, I. et al. (2003). Behavioural disturbances in dementia patients and quality of the marital relationship. Int J Geriatr Psychiatry, 18, 149-154.

Pieper, M. J., Achterberg, W. P., Francke, A. L., van der Steen, J. T., Scherder, E. J., & Kovach, C. R. (2011). The implementation of the serial trial intervention for pain and challenging behaviour in advanced dementia patients (STA OP!): a clustered randomized controlled trial. BMC.Geriatr, 11, 12.

Wetzels, R. B., Zuidema, S. U., de Jonghe, J. F., Verhey, F. R., & Koopmans, R. T. (2010). Course of neuropsychiatric symptoms in residents with dementia in nursing homes over 2-year period. Am J Geriatr Psychiatry, 18, 1054-1065.

Wetzels, R. B., Zuidema, S. U., de Jonghe, J. F., Verhey, F. R. & Koopmans, R. T. (2011). Prescribing pattern of psychotropic drugs in nursing home residents with dementia. Int Psychogeriatr, 23, 1249-59.

Zuidema, S. U., Derksen ,E., Verhey, F. R. J. & Koopmans, R. T. C. M. (2006). Prevalence of neuropsychiatric symptoms in a large sample of Dutch nursing home patients with dementia. Int J Geriatr Psychiatry, 22 , 632-638.

Zuidema, S., Koopmans, R., & Verhey, F. (2007). Prevalence and predictors of neuropsychiatric symptoms in cognitively impaired nursing home patients. J Geriatr Psychiatry Neurol, 20, 4149.
Vyncke Amber
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012a, 25 januari). Vergrijzing (CBS in de klas) [Video]. Geraadpleegd op 18 december 2018, van https://youtu.be/5yqwDwisiCI

D'Hoore, J. (2018, 10 juli). Pessimisme over kosten vergrijzing. De Tijd, p. 6.
De Boer, G. (z.d.). Vergrijzing. Denkbeeld, 2014(26), 33. Geraadpleegd van https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12428-014-0064-x.pdf

De Swert, G. (2004). 50 grijze leugens: over vergrijzing en langer werken. Leuven, België: Van Halewyck.

Dewettinck, K., & Remue, J. (2010). Contextualizing HRM in comparative research: The role of the Cranet network. Human Resource Management Review, 2011(21), 37–49.

Eelen, R. (z.d.). Het Belgisch beleid inzake de vergrijzing. (Ronny Eelen). Geraadpleegd op 17 december 2018, van http://www.ethesis.net/vergrijzing/vergrijzing.htm

Jagt, N. (z.d.). Vergrijzing. Maatwerk, 2012(13), 32.

Kinot, S. (2007). Vergrijzing: Marktopportuniteiten voor uitkeringsproducten (eindwerk). Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE3570049

Maassen, Y. (z.d.). Vergrijzing. Standby, 2006(20), 151–153. Geraadpleegd van https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2FBF03079482.pdf

Mandon, M., Macé, J. M., Dreyfus, M., & Berger, L. (z.d.). Effet de l’augmentation et du vieillissement de la population de Basse-Normandie sur l’activité de gynécologie-obstétrique. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 2015(44), 818–824.

Menten, K. (2010). Wachtlijst overschat?! Onderzoek naar de problematiek van de lange wachtlijst in woonzorgcentrum Cecilia in Alken (eindwerk). Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2904578

Page, H., Jacobs, T., & Cantillon, B. (2004). Vergrijzing. Brussel, België: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Pelfrene, E. (2005). Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen 1990-2050: verkenningen op basis van de NIS-bevolkingsvooruitzichten. Brussel, België: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Planning en statistiek.

R. Thomas, D., & A. Compton, G. (2014). Pressure Ulcers in the Aging Population. https://doi.org/10.1007/978-1-62703-700-6

Remue, J., Van Bruystegem, K., & De Vos, A. (z.d.). Op zoek naar een leeftijdsbewust HRM dat langer werken stimuleert: Een onderzoek naar goede praktijken voor een leeftijdsbewust HRM binnen tien Belgische organisaties. Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE.In:, 2010(20), 108–116.

Roularta Media Group. (2018, 1 augustus). ‘Ach, 100 worden stelt niet meer zoveel voor’. Knack, 2018(31), 32.

Seels, J. (2012). De groepsverzekering voor werknemers (eindwerk). Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2694769
Van Bruystegem, K. (2010). Hoe kom je er na een tegenslag weer bovenop? HRMagazine : mens en werk, 2010(16), 69–71.

Van Bruystegem, K., Van de Woestyne, M., & Dewettinck, K. (2010). De rol van de organisatie en het gevoerde personeelsbeleid als een cruciale schakel in de (her)tewerkstelling van vijftigplussers. https://doi.org/10.1002/joe.20327

Van Bruystegem, K., Willemse, I., De Vos, A., & Remue, J. (2013). De rol van de organisatie en het gevoerde personeelsbeleid als een cruciale schakel in de (her)tewerkstelling van vijftigplussers. Geraadpleegd van file:///C:/Users/Beheerder/Documents/Ba%20TP%20B1/sem%201/informatievaardigheden/330_hertewerkstellingvanvijftigplussers.pdf

Vanaf 2040 blijft de vergrijzing van de Belgische bevolking stabiel door de geleidelijke uitdoving van het babyboomeffect | Statbel. (2018, 22 februari). Geraadpleegd op 18 december 2018, van https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/vanaf-2040-blijft-de-vergrijzing-van-de-belgische-bevolking-stabiel-door-de-geleidelijke

Vanmullem, K., & Hondeghem, A. (2004). Een leeftijdsbewust personeelsbeleid bij de Vlaamse overheid: verkenning van het onderzoek. Leuven, België: Leuven : Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen.

Vanmullem, K., & Hondeghem, A. (2008). De Vlaamse lokale besturen vergrijzen: een exploratieve analyse van de pensioenproblematiek. Leuven, België: Leuven : Steunpunt beleidsrelevant onderzoek bestuurlijke organisatie Vlaanderen.

Vanmullem, K., & Hondeghem, A. (2010). Weet als leidinggevende hoe de medewerker te motiveren! Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE, 2007(17), 166–170.

VW, J. (2018, 27 november). Vergrijzing met verjongde blik. Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand,, p. 5.

Willemse, I., De Hauw, S., & De Vos, A. (2010). Competentieontwikkeling bij werknemers: Drie stellingen rond competentieontwikkeling getoetst aan de praktijk. Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE, 2010(20), 138–144.

Xueyuan, T. (2017). China’s Population Aging and the Risk of ‘Middle-income Trap’. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4941-5

Ine Kerckhof

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denataliteit
http://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder
https://www.ensie.nl/rug-umc-groningen/dubbele-vergrijzing
https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/vanaf-2040-blijft-de-vergrijzing-van-de-belgische-bevolking-stabiel-door-de-geleidelijke
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/vergrijzing-neemt-toe-tot-2040/9985225.html
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/182/de-vergrijzing-een-maatschappelijke-uitdaging
https://www.jobat.be/nl/artikels/zo-ziet-de-vergrijzing-van-europa-er-uit/
https://www.knack.be/nieuws/tag/vergrijzing-3927.html
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/vergrijzing
http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/EN/Vergrijzing
https://www.bronso.be/blog/economie/bevolkingspiramide
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-veroudering/#q=vergrijzing
https://schooltv.nl/video/vergrijzing-het-probleem-van-de-toekomst/#q=vergrijzing
https://schooltv.nl/video/van-dna-tot-z-in-de-klas-eeuwig-jong/#q=vergrijzing

HLN. (23/02208). Vergrijzing neemt toe tot 2040. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via: https://www.hln.be/de-krant/vergrijzing-neemt-toe-tot-2040~a9471611/
HLN. (18/10/2017). ING: “Vergrijzing maakt vastgoed niet per se duurder”. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via: https://www.hln.be/de-krant/ing-vergrijzing-maakt-vastgoed-niet-per-se-duurder~a2bf13a6/
De Morgen. (29/08/2007). Belgische bedrijven weinig voorbereid op vergrijzing. De Morgen. Geraadpleegd via: https://www.demorgen.be/economie/belgische-bedrijven-weinig-voorbereid-op-vergrijzing-bc224352/?referer=https://www.google.be/
Grayson, Michelle
Nature, 06 December 2012, Vol.492(7427), pp.S1
Wittenberg, Raphael ; Sharpin, Luke ; Mccormick, Barry ; Hurst, Jeremy
Health policy, August 2017, Vol.121(8), pp.923-928
Mina Akhavan ; Giovanni Vecchio
TeMA: Journal of Land Use, 01 October 2018, pp.9-22
Rottiers, Raoul.
Leuven : Davidsfonds, 2005
Pickery, Jan. (Editor); SVR (Studiedienst van de Vlaamse Regering) (Organizer of meeting)

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
June 2011, Volume 42, Issue 3, pp 144–145
Himpens, Eveline
Kortrijk : Ipsoc, 2007
Coutteau, Anne-Sophie ; Debergh, Evy
Brugge : Katholieke Hogeschool VIVES Brugge, 2015
Milissen, Sara
S.l. : Katholieke Hogeschool Limburg, 2010
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, (2011). Vol.89(6), pp.309-312
Maatwerk, (2009). Vol.10(1), pp.35-35
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken Jrg. 22 (2006) nr. 2, p. 91-185
Broeckhoven, D. (2010). Vergrijzing. Getijdenboek. Antwerpen: Vrijdag.
De Witte, K. (2015). De grote pensioenproef. En het plan om ons pensioen terug te winnen. Berchem: Epo.
Claassen, J. (2015) Inleiding in de gerontologie en geriatrie. Bohn Stafleu van Loghum.
https://docplayer.nl/19121887-Oudere-minima-in-amsterdam-en-het-gebruik-van-de-aio.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0473-y
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1023/A%3A1021113025801
https://www-sciencedirect-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/science/article/pii/S0277953605006453
https://docplayer.nl/19121887-Oudere-minima-in-amsterdam-en-het-gebruik-van-de-aio.html
https://www.cpb.nl/publicatie/toekomstverkenning-welvaart-en-leefomgeving-wlo-2015
ofile:///C:/Users/ineke/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Kernprognose%202016-2060%20(3).pdf
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s10680-014-9321-1
https://openurl-ebscohost-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/linksvc/HTML/Error.htm