Basisteksten
landscape-1438601981-grey-hair.jpg?resize=480:*

We gingen allemaal op zoek naar een basistekst omtrent vergrijzing. Hieronder vindt u onze lijst-referenties.


Abd Riham

Byttebier Josefien

Kraijo, Henk 10/2016 Profielen van mantelzorgers van naasten met dementie Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie Vol.47(5) pp.190-197

Cassiers Carolijn

Erken, H., Klokkenburg, L., & Van der Werff, S. (2013). Kan arbeidsmarktbeleid de positie van ouderen veranderen?. TPEdigitaal, 8, 45-64.

Clochet Thizania

Klijs, B., & Nusselder, W., & Mackenbach, J. (2009). Compressie van morbiditeit: een veelbelovende benadering om de maatschappelijke consequenties van vergrijzing te verlichten?. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 40(6), 228-236.

De Clercq Geoffrey

Vandercammen, J. (2016). Impact van vergrijzing op de arbeidsmarktsituatie (pp.23-42) [masterproef]. Gent: Universiteit Gent. Geraadpleegd via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/273/766/RUG01-002273766_2016_0001_AC.pdf.

Kerckhof Ine
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (2017). Bulletin over Bevolking en Samenleving. Demos, 8, 1-8. Geraadpleegd via https://www.nidi.nl/shared/content/demos/2017/demos-33-03.pdf

Lepere Yerien

Polder, J.J., Wong, A. &Wouterse, B. (2012). Vergrijzing: kosten en baten. In Donders, J.H.M. & de Kam C.A. (red.), Zorg verzekerd? Naar houdbare financiering voor de gezondheidszorg. (pp.101-123). Den Haag: SDU.

Rosseel Elke
van der Werff, S., & Volkerink, M., & Heyma, A., & Bisschop, P.(2012) Kenmerken van werknemers. In S. van der Werff, M. Volkerink, A. Heyma, P. Bisshop, Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? (pp. 41-59). Amsterdam: ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Vandekerckhove Maya

Van Solinge, H., & Henkens, K. (2010). Langer leven, langer werken? De rol van gepercipieerde levensverwachting in het uittredeproces. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 41(5), 204-213.

Verslyppe Luna

Zwijsen, S., de Lange, J., Pot, A.M, Mahler, M. & Minkman, M. (2013). Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie. Utrecht: Trimbos-instituut & Vilans

Vyncke Amber
Van Bruystegem, K., Willemse, I., De Vos, A., & Remue, J. (2013). De rol van de organisatie en het gevoerde personeelsbeleid als een cruciale schakel in de (her)tewerkstelling van vijftigplussers. Geraadpleegd van file:///C:/Users/Beheerder/Documents/Ba%20TP%20B1/sem%201/informa